Den första feng shui
Skolan i Skandinavien
20 år på marknaden

 Holistisk f eng shui konsultutbildning
online
VÄLKOMMNA till feng shui utbildning
som tar alla genuina kunskaper med sig men går framåt i sin tänkande!
Med stor glädje BA Scandinavian School of Feng Shui presenterar idag:
KONSULTUTBILDNING I KLASSISK/HOLISTISK FENG SHUI
enbart på distans - ONLINE
Första utbildningen online startade i september 2011.
För att kunna delta i utbildningen ska man ha tillgång till internet via dator, man måste kunna printa ut utbildnings material och kunna scanna bilder, ritningar för att mejla dem i pdf format.
Fördelar med utbildning online:
*Man går helt individuellt genom utbildning med mycket goda möjligheter för att få kontakt med lärare, *Man får skriftliga sex manualer med teori och övningar,
*Utbildningen är ekonomisk fördelaktigt. Själva utbildningen har lägre pris och man sparar omkostnader, resor, logi m.m.
OBSERVERA! Man måste fullfölja hela utbildningen hos oss. Vi godkänner INTE delar av utbildningen som man påbörjar i ett annat utbildnings företag.
Huvudansvarig för utbildningen är Barbara-Anna, rektor för BA Scandinavian School of Feng Shui & Holistic Feng Shui Sweden
Vilka vänder sig utbildningen till?
Utbildningen är lämplig för dig som är intresserad av feng shui. Efter kursen kommer du kunna tillämpa feng shui i eget hem, kontor, studio eller ateljé. På detta sätt kommer du att skapa en mer balanserad miljö där kreativitet kan uppnå sina höjder. Efter certifieringen kan du arbeta som feng shuikonsult.
Utbildningens innehåll
Kontakta oss då mailar vi utbildningens detaljerade program.
Uppläggning av online utbildning

Online enbart på distans utbildningen består av sex moduler. Varje manual är i .pdf format och består av teori och praktiska övningar. Du läser varje modul självständigt och gör övningar som finns i manualen. Du ska diskutera dem med läraren innan du kan köpa nästa manual. På detta sätt studerar du i din egen takt.
Lärarens support ingår under fyra veckor efter du har köpt manual . Om du läser en manual längre än så måste du skriftligt komma överens med läraren om villkor dvs. förlängt tid eller ev. ersättningen.
När du läser samma manual längre än tremånader räknar vi att du avbryter studier. Då förlorar du möjlighet att fortsätta studera. Du kan komma överens med skolans rektor om villkor för att återuppta studier igen.
Du fullgör utbildningen genom att godkänna två tentamen.
Certifiering består av sjätte modulen vilken innehåller projektarbete. Efter godkänt projektarbete får du certifikat i klassisk/holistisk feng shui.

Lärarkontakt
Utbildning är uppdelat på 6 moduler. Detta för att få så ofta som möjligt kontakt med läraren. Efter den första modulen är betalt får man en kontaktlärare. Det är mycket viktigt att man har kontakt med sin lärare och får bra vägledning. Man kommer överens med sin lärare hur kontakten ska ske, oftast blir det genom telefon och mail. Varje kontaktlärare har telefon tid för distans studerande. Studenten står för telefon kostnad.
Läraren kommer att lägga till teori utöver den som finns i manualen. Så det blir mycket, mycket individuellt sätt att studera.
Avgift
Utbildningen betalas genom att beställa respektive moduler.
Priset per modul är 5 200 kronor inkl. moms för privat personer och exkl. moms för företag.
Priset för projektarbete, den sjunde modulen, är 2 800 kronor inkl.moms för privat personer och exkl.moms för företag.
Alla betalningar görs i förskott.
Vänligen informera oss via mail vilken modul du beställer. Vi bekräftar betalningen och mailar modulen senast 14 dagar efter betalningen tillkommit till oss.
Anmälan
Utbildningen online startar löpande. För betalningsunderlag kontakta oss via mail: info@fengshui868.com
 
 
BA Scandinavian School of Feng Shui; tel: 070 715 58 38; epost: info@fengshui868.com
All text och alla bilder © 1998-2013 BA Scandinavian School of Feng Shui....
All of Life Comes to All with Ease and Joy and Glory ...
Feng shui för webbsidor