Den första feng shui
Skolan i Skandinavien
23 år på marknaden

 

Det är en
Holistic Feng Shui
utbildning

som inte finns
någon annanstans.
Missa inte den!


ONLINE
Konsultutbildning i
HOLISTISK
FENG SHUI

Välkomna

Allt är ETT och hänger ihop i Universum.
"Allting i vår värld är sammanlänkat med allting annat".
Historiskt används feng shui för att orientera byggnader. Placering av byggnader i förhållande till solen möjliggör att byggnaden får värme eller sval, beroende på behov.
Feng shui är läran om energi och dess rörelse.
Feng shuis filosofi är baserad på att allt är en energi form. ALLT - verkligen allt. Detta är genomgående konsekvents vilken ligger som grund för alla feng shuis principer. I samband med mycket "sund förnuft" skapar feng shui mycket metodiska och väl fungerande regler. Feng shui "lagar" är objektiva men deras tolkning oftast kan bli subjektiv.
Det är inte matematik med svåra matematiska uträkningar bara energi och dess rörelse som ligger till grund för den traditionella feng shui-filosofin. Den avspeglar helheten av alla energier i vårt solsystem med solen som energikälla. Energi och intuition är grunden inom feng shui oavsett vilken systemet man väljer.
Vad innebär det att vi undervisar enligt den traditionella feng shuins filosofi?
Innebär det, att man tillämpar feng shui som man gjorde i Asien för tre tusen år sedan? Nej, inte alls.
Under utbildningen lär man sig hur man resonerade vid skapandet av den klassiska feng shui filosofin. Det är naturens krafter och energikvalitet i respektive väderstreck som ligger till grund för den. Det är viktigt för att förstå detta. Det är en viktig faktor eftersom energier i olika väderstreck har olika kvalitéer. Under utbildningen kommer man att lära sig hur man tänkte då och varför. Men självklart kommer man att finna de bästa lösningarna som är relaterade till dagens moderna liv.
Det allra viktigaste är, att man lär sig att koppla ihop det traditionella tänkandet med dagens levnadsvillkor och förutsättningar. Genom att man få en grundlig kännedom och förståelse för feng shuins kunskapsträd kan man bygga upp sina egna värderingar och hitta de mest effektiva och kraftfulla lösningarna, som passar i vår svenska miljö i västerlandet.
Under utbildningen tränar man också upp sin intuition och tillit till sina egna känslor.
Man kommer också att lära sig att hitta de rätta orden för att beskriva det vad man känner.
De nya tiderna är redan här oavsett om man vill ser det eller inte…
Feng shui skapades för tusentals år sedan. Energi situation DÅ och IDAG är helt annorlunda. Vi måste se feng shui på ett annat sätt och vidareutveckla feng shuins tänkande. Dagens sätt att tänka på feng shui kräver att nya kunskaper och existerande teknik tas in t.ex. Internet. Förståelse om kvantfysik och fotonbältet i samband med energitolkning år också aktuellt nu.
Vårt mål är att skapa förutsättningar och lära ut hur man använder feng shui som är anpassad till de nya tidernas behöv.
"Feng shui 2012 & efteråt" är ett begrepp som handlar om nutida feng shui
Skolans grundare och rektor, Barbara Anna, arbetar med feng shui inom affärslivet sedan 1999. Hon har framlagt många innovativa lösningar och förbättringar till klassisk feng shui och är en aktiv driftkraft inom feng shuis utveckling.
Hennes erfarenheter resulterar i en helt ny, för svensk marknad, holistisk feng shui konsultutbildning Anmäl intresse.
Feng shui konsult utbildningsprogram är utökat och anpassat till nutida behöv. Den skapar ännu bättre förutsättningar för diplomerade feng shui konsulter att kunna arbeta professionell med feng shui i ännu större utsträckning är idag.
Syfte med det nya utbildningsprogrammet är att ännu mer
integrera feng shui principer med affärsverksamheten och konsten.
 
BA Scandinavian School of Feng Shui; epost: info@fengshui868.com
All text och alla bilder © 1998-2016 BA Scandinavian School of Feng Shui....
All of Life Comes to All with Ease and Joy and Glory ...
Hemsida med feng shui